top of page

Varausmaksu auton vuokrauksessa on 300 €. Summa toimii myös vuokran vakuutena, ja se palautetaan vuokrauksen jälkeen. Varaus lukitaan kalenteriin, kun varausmaksu on suoritettu.

Varauksen voi peruuttaa ilmaiseksi 30 vrk ennen vuokrauksen alkua. Tällöin varausmaksu palautetaan täysimääräisenä. Tätä lähempänä tehdyistä peruutuksista perimme haittamaksua seuraavasti:

29 - 15 vrk ennen sovittua aikaa: 50 € 

14 - 7 vrk ennen sovittua aikaa: 100 €

Korkeintaan 6 vuorokautta ennen sovittua aikaa: 150 €

 

Korona-aikana Force Majeure -tilanteissa emme sakota, vaan varausmaksu palautetaan täysimääräisenä.  

 

ObeCamp 

Peruutus- ja vuokraehdot 

Matkailuauton vuokraehdot 

 

Vuokranantaja: ObeCamp

(Obetus Oy - 2737445-9)

Vuokrattava auto: Dreamer Select D68

 

1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN

Vuokra-aika alkaa retkeilyauton luovutus hetkestä.

 

2. VARAUSMAKSU / PANTTI

Varausmaksu on 300 € ja se toimii vuokrauksessa myös vakuutena. Varausmaksu maksetaan heti, ja sillä vahvistetaan varaus. Mikäli varausmaksua ei suoriteta kolmen vuorokauden kuluessa varauksesta, varaus raukeaa. 

 

Varausmaksu maksetaan vuokraajalle takaisin, kun auto on palautettu 

 • sovittuna aikana,

 • siivottuna (tai loppusiivous ostettuna), 

 • septitankki tyhjennettynä, 

 • tankattuna ja 

 • muutoinkin samassa kunnossa, kun auto oli vuokrauksen alkaessa.

 

3. VUOKRAN MAKSU

Vuokra maksetaan sähköpostilla tai puhelimessa sovitun käytännön mukaisesti. 

Normaali käytäntö on sähköpostilla toimitettu lasku. Käytössämme on myös sähköinen laskutus. Poikkeustapauksessa hyväksymme myös käteisen. 

 

Vuokra tulee olla maksettuna viikko ennen sovittua vuokra-aikaa. Mikäli vuokran alkuun on varaus hetkestä alle viikko, on varausmaksu ja vuokra maksettava välittömästi. 

 

Mikäli maksua ei näy vuokranantajan tilillä 2 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, vuokraus peruuntuu eikä varausmaksua palauteta. 

 

4. VUOKRAAN SISÄLTYY

 • käytön opastus

 • liikennevakuutus kaskolla (huom. omavastuu ks. kohta 5.)

 • vapaat kilometrit Suomessa (ulkomaan kilometrit sovittava erikseen)

 • kaasu (1 iso, 11 kg kaasupullo)

 • astioita ja ruoanlaittovälineitä

 • sähköjohto

 • pyöräteline kahdelle pyörälle

 • pöytäryhmä ulos (sis. pöytä ja 2 tuolia)

 • kaasugrilli ulos (huom. ObeCamp myy kaasupatruunoita lisähinnasta tai niitä voi ostaa itse kaupasta)

 • + muut auton vakiovarusteet


 

5. VAKUUTUKSET

Matkailuautossa on liikennevakuutus ja kasko. Vuokralaisen omavastuu on vahinkotapauksissa 1000 €. Mikäli autolle sattuu vahinko sen vuokra-aikana, maksetaan omavastuu 7 vuorokauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä vuokranantajalle. Varausmaksu voidaan käyttää osamaksuna omavastuussa.

 

Jos matkailuautolle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai matkailuauton väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, tulee vuokralaisen korvata kaikki vahingoista aiheutuneet kustannukset.

 

6. MATKAILUAUTON LUOVUTUS VUOKRALAISELLE

Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksessa mainittuna aikana. Ennen matkailuauton luovutusta vuokranantaja ja vuokraaja tarkistavat yhdessä auton ja merkitsevät ylös mahdolliset puutteet, vauriot tai rikkoutuneet osat. 

 

7. MATKAILUAUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokranantajalla on oikeus periä mm. seuraavat kustannukset vuokralaiselta, jos vuokralainen on jättänyt ko. asiat hoitamatta:

 

 • loppusiivous 150 €

 • lattiamattojen pesu tarvittaessa 

(huom. myös vaikka loppusiivous olisi ostettu) 100 €

 • WC-kasetin tyhjennys 60 €

 • Auton tankkaus polttoaine + 30 €

 

Edellä mainitut kulut vähennetään varausmaksusta. Mikäli varausmaksu ei riitä kattamaan em. kustannuksia, on vuokralainen velvollinen korvaamaan em. kulut laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palautus ajankohdasta.

 

Matkailuautoa palautettaessa vuokranantaja ja vuokralainen tarkastavat auton. Vuokralainen on korvausvastuussa tarkastuksessa havaittujen vikojen ja puutteiden (joita ei ollut vuokran alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista) aiheuttamista kustannuksista vuokranantajalle. Vuokranantajan on oikeus periä myös ilmoittamatta jääneet vahingot ja puutteet myös jälkikäteen, vaikka niitä ei olisikaan huomattu heti lopputarkastuksessa.

 

 1. Matkailuauto on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana, tankattuna, huolellisesti siivottuna (ellei loppusiivousta ole ostettu erikseen), kasetti-WC tyhjennettynä, ja muutoinkin sellaisessa kunnossa kuin auto oli vuokrauksen alkaessa. 

 2. Jos matkailuautoa ei ole palautettu sopimuksen mukaisesti määräaikaan mennessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa erikseen, asiasta ilmoitetaan viranomaisille ja vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokranantajalle seuraavan viikon vuokran kokonaisuudessaan sekä muut ansionmenetykset, jotka aiheutuvat siitä, että auto ei palaudu sovittuna aikana.

 3. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokranantajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokranantajalle aiheutuneista taloudellisista kustannuksista. 

 4. Mikäli auto palautetaan ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan, eikä vuokranantaja ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokrahinnasta. 

 5. Matkailuauto palautetaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana samaan paikkaan, mistä se noudettiin (ellei erikseen sovita toisin) vuokranantajan tai hänen velvoittamansa henkilön ollessa paikalla.

 

8. MATKAILUAUTON KÄYTTÖ

 1. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan matkailuautosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan autoa ajaessaan ja sitä muutoinkin käyttäessään erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

 2. Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuautoa itse. Matkailuautoa ei saa luovuttaa muiden kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön. Matkailuautoa saa ajaa vain vuokraaja sekä vuokrasopimuksessa erikseen mainitut henkilöt. Vuokraajalla ja vuokrasopimuksessa mainituilla muilla kuljettajilla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti ja alaikäraja kuljettajille on 25 vuotta. Vuokraaja vastaa siitä, ettei ajoneuvon paino mukana kuljetettavien tavaroiden ja henkilöiden kanssa ylitä 3500 kg.

 3. Matkailuauton käyttäminen käyttäminen lain vastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

 4. Vuokraajan on huolehdittava, että matkailuauto on aina lukittuna, kun se ei ole vuokraajan välittömässä valvonnassa.

 5. Vuokranantajan luovuttaessa matkailuauton vuokraajalle molemmat osapuolet tarkistavat auton kunnon.

 6. Tupakointi matkailuautossa on ehdottomasti kielletty. Jos jälkitarkastuksessa todetaan, että autossa on tupakoitu, veloitetaan siitä 500 €.

 7. Matkailuautolla ei saa mennä festareille.

 8. Lemmikit eivät ole sallittuja matkakumppaneita.

 9. Vuokraajan on aina ennen liikkeelle lähtöä varmistettava, että kaikki kaapit, ikkunat, ovet ja kattoluukut ovat suljettu ja ettei mitään tavaraa ole pöytätasoilla tai paikoissa, joista ne voisivat esim. äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta lentää pois ja vahingoittaa auton matkustajia, muita sivullisia tai autoa. Auton kattoikkunat tulee olla suljettuina sateella.

 10. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan matkailuauton normaaleista tarkistuksista, kuten renkaiden ilmanpaineista yms. ja huolehtimaan, että käyttää auton sähkölaitteita niin, että auton akut eivät pääse täysin tyhjenemään. Jos auton starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta (esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun autoon tai auton 12 V -pistokkeiden liiallisesta käytöstä auton ollessa sammutettuna), vuokraaja on velvollinen hoitamaan itse auton käynnistyksen / akkujen lataamisen niin, että auto saadaan taas käynnistettyä. Vuokraajaa suositellaan kytkemään auto leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin voidaan parhaiten varmistaa auton sähkölaitteiden ja akkujen latautuminen.

 

9. VASTUU MATKAILUAUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki matkailuautolle aiheuttamansa vahingot kokonaisuudessaan. Matkailuautossa on liikennevakuutus kaskolla. Jos vahinko kuuluu vakuutuksen korvauspiiriin, niin vuokralaisen omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 800 €. Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 800 € käteisellä auton palautuksen yhteydessä tai vuokranantajan tilille 7 päivän kuluessa auton palauttamisesta.

 

Jos matkailuautolle tai vuokranantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, matkailuauton ajamisesta alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikollisesta tarkoituksesta tai siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan.

 

Vuokraaja on velvollinen yllä lueteltujen tapauskohtaisten vahingonkorvausmäärien mukaan:

 1. Korvaamaan matkailuautolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.

 2. Korvaamaan matkailuautosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.

 3. Korvaamaan matkailuauton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset (huom. myös loppusiivouksen ostaneet). (Tupakointi on ehdottomasti kielletty ja niistä on määrätty sanktiot kohdassa 8f.)

 4. Suorittamaan tahallisesti aiheutetun tai vakuutukseen kuulumattoman vahingon aiheuttamalta

 5. Jos raitisvesisäiliöön tankataan vuokrauksen aikana dieselpolttoainetta tai muuta vesisäiliöön kuulumatonta, vuokraaja on velvollinen maksamaan vahingonkorvauksena 1000 €.

 

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

 

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana matkailuauton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylinopeussakot, rangaistusvaatimukset, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokranantajalle määrätyt maksut.

 

10. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO, JA VARKAUSTAPAUKSISSA

 1. Vuokraajan on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle matkailuautossa ilmenneestä virheestä tai matkailuautoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta tulee tehdä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokranantajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta ryhdytään.

 2. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle sekä antamaan selvityksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle, ensin puhelimitse vuokranantajalle ja sen jälkeen täyttämällä vahinkoilmoituslomake vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle. Jos liikennevahingossa on mukana toinen osapuoli, vuokraajan on aina ilmoitettava asiasta poliisille epäselvyyksien ja myöhempien syyllisyyskiistojen välttämiseksi. Edellä mainituista poliisille ilmoitettavasta liikennevahingosta tulee aina toimittaa vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

 3. Jos vuokraaja laiminlyö em. ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

 

11. VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUS

Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokraajalle käyttökunnossa, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokranantaja antaa vuokraajalle riittävästi opastusta sekä ohjeet matkailuauton käytöstä. Jos vuokraaja ei saa matkailuautoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan alennuksen vuokrasta. Vuokranantaja ei ole vastuussa matkan viivästymisen tai peruuntumisen aiheuttamista kustannuksista. Vuokranantaja voi hyvittää osan vuokrahinnasta viivästyksen ajalta suhteessa koko vuokra-ajan hintaan.

 

12. VUOKRANANTAJAN VASTUU MATKAILUAUTON VIRHEESTÄ

MIkäli matkailuautossa ilmenee vuokra-aikana matkan keskeytymiseen johtava tekninen tai muu vika, voidaan vuokraajalle korvata menetettyjen matkapäivien osuus vuokrahinnasta. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraajalla on oikeus vaatia sopimuksen purkua. Vuokranantaja ei ole velvollinen toimittamaan teknisen vian tai muusta syystä keskeytyneen matkan vuoksi korvaavaa autoa vuokratun auton tilalle, vaan vuokrasopimus katkeaa. Vuokranantaja ei myöskään ole velvollinen järjestämään kuljetusta määränpäähän eikä takaisin lähtöpaikkaan matkan keskeytymisen vuoksi.

 

13. VARAUKSEN PERUMINEN / SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Vuokralaisella on oikeus perua varaus / purkaa tämä sopimus seuraavien aikarajojen puitteissa:

 • Kun varauksen peruminen tapahtuu yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksu palautetaan täysimääräisenä.

 • Tätä lähempänä tehdyistä peruutuksista peritään haittamaksua seuraavasti:

  • 29 - 15 vrk ennen sovittua aikaa: 50 € 

  • 14 - 8 vrk ennen sovittua aikaa: 100 €

  • 7- 0 vrk ennen vuokra-ajan alkua: 300 € (= varausmaksua ei palauteta)

 • Korona-aikana Force Majeure -tilanteissa emme sakota, vaan varausmaksu palautetaan täysimääräisenä.

 

Vuokranantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokraehtoja / vuokrasopimusta tai jos vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa asianmukaisesti. Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden vuoksi, varaus peruuntuu tai sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuauton viivytyksettä vuokranantajalle. Vuokranantaja voi peruuttaa varauksen tai purkaa sopimuksen myös, jos vuokraajan luottotiedoissa ilmenee merkintöjä.

 

14. MATKAILUAUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Matkailuautoa ei saa viedä Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan lupaa. Matkailuauton vieminen ulkomaille sovitaan aina tapauskohtaisesti, ja lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen.

 

15. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos kuitenkin erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

bottom of page